კონტაქტი

გაქვთ რაიმე კითხვა ჩვენთან?

ჩვენ სიამოვნებით მოვისმენდით თქვენსგან. გთხოვთ, გამოაგზავნოთ ელ.წერილი: 

service@rainers-cafe.com

service@hotel-kartli.com

ჩვენ სასწრაფოდ გიპასუხებთ. ამით ჩვენ პირდაპირ გვარწმუნებთ, რომ თქვენს მონაცემებს მხოლოდ შიდა მიზნებისთვის გამოვიყენებთ და მათ არაავტორიზებულ მესამე პირებს არ გადავცემთ.